बिब्लियोग्राफी

  1. आधुनिक चिकित्सा मा एनाबोलिक थेरेपी, विलियम एन। टेलर। एमडी, पृष्ठ 75-120
  2. औषधि, एथलेट, र शारीरिक प्रदर्शन, जॉन ए थॉमस, पृष्ठ 27-30 द्वारा सम्पादन गरिएको
  3. ओस्टियोपोरोसिस: आरएम फ्रांसीसी, पृष्ठ 101-130 द्वारा सम्पादन गरिएको पथजननियस र व्यवस्थापन